Maandelijks archief 1 mei 2014

Voorwoord 2014

Het voorjaar heeft zijn intrede gedaan en de sombere tinten van de winter omgetoverd in een bonte schakering van frisse voorjaarskleuren. Het wordt dan eveneens tijd om de voorbereidingen van de avondvierdaagse  ter hand te nemen.

Gelukkig wonen we in een gebied , dat het wandelen een extra dimensie geeft. 

Of men nu wandelt door de uitgestrekte polders of langs de Linge steeds weer biedt deze omgeving een pracht aan natuurschoon, die bij de verandering van de jaargetijde steeds weer boeiend is.

De vierdaagse wordt in vrijwel alle gemeenten in Nederland gelopen en is dan ook een bekend fenomeen. 

De groene omgeving van de glasstad maakt het lopen van de vierdaagse hier in Leerdam echter tot iets bijzonders. 

Het comité  Avondvierdaagse Leerdam slaagt er elk jaar weer in aantrekkelijke routes te maken waarin een vertaling is terug te vinden van de diversiteit binnen ons landschap. 

De stads- en dorpskernen met verschillende bebouwingen en bezienswaardigheden, maar ook het buitengebied met landelijke plaatjes en veel groen passeren tijdens de wandelingen de revue.

Het is niet niks, vier avonden achtereen, flink de pas er in te moeten zetten. Hiervoor is daadkracht en doorzettingsvermogen nodig. Samen zijn we echter sterk. Samen zingend en pratend vliegen de  kilometers voorbij. 

Tel daarbij op de steun van vrijwilligers, die met raad en daad voor de wandelaars klaarstaan en een geslaagd evenement is verzekerd, ongeacht de ‘nukken’van het Nederlandse weer! 

De inzet van een ieder om de avondvierdaagse in 2014 weer tot een succes te maken is niet veranderd. 

De commissie heeft er het volste vertrouwen  in en nodigt u dan ook  graag uit om van 16 tot en met 19 juni 2014 deel te nemen aan de Avondvierdaagse. 

U krijgt er zeker geen spijt van.

Zegt u; Ik zou wel willen, maar ik ben aan een rolstoel gekluisterd. Geen probleem, de routes zijn “rolstoel-vriendelijk”.

Na al deze aanmoedigingen kan het niet anders zijn, dan dat de commissie u op 16 juni in grote getale kan begroeten.

Namens commissie avondvierdaagse 

Adrie de Jong, voorzitter.