Jaarlijks archief 24 mei 2017

Een woord van wethouder Bart Bruggeman

Één, twee in de maat                                                            Één, twee in de maat

Anders wordt de juffrouw kwaad                             Anders wordt de juffrouw kwaad

Maar de juffrouw wordt niet kwaad                                    Maar de juffrouw wordt niet kwaad

Want wij lopen in de maat.                                      Want zij is van prikkeldraad.

Ik herinner me het nog goed: Avondvierdaagse. Één van de hoogtepunten van het jaar in Dedemsvaart, waar ik als kind woonde. 

Overdag met elkaar naar school en ’s avonds vier dagen lang de 5 en later de 10 kilometer. Wandelen, soms blaren, veel zingen en 

bovenal veel lol. Uiteraard was het defilé op de laatste avond, met veel bloemen, onvergetelijk. 

Ook in Leerdam staat één week in het jaar dit wandelfestijn in de 
schijnwerpers. Dit jaar voor de 45ste keer. Een prachtig jubileum. 
Het bestuur van het Comité Avondvierdaagse Leerdam is er, samen 
met circa 40 vrijwilligers, weer in geslaagd om van 12 t/m 15 juni 
het wandelfestijn te organiseren. 

Als gemeente Leerdam zijn we trots op inwoners die zich inzetten 
om dergelijke evenementen te organiseren. 
We hopen dan ook dat na de 45ste keer er een 46ste, 47ste, 
enzovoort komt. 

Dat kan alleen wanneer er voldoende deelnemers zijn. En daar 
maken het bestuur en wij ons zorgen over. We hopen dan ook van 
harte dat individuele lopers, clubs, verenigingen en scholen het 
besluit nemen om mee te doen. 
Voor alle info: www.avondvierdaagse-leerdam.nl

De organisatie is rond, verzekeringen voor alle wandelaars zijn 
afgesloten, de routes staan vast, de show- en muziekkorpsen voor 
het defilé komen weer en onze nieuwe burgemeester popelt om het 
confetti-kanon te richten op alle enthousiaste wandelaars. 

Je zou zeggen: niets staat jullie in de weg om in te schrijven en mee te doen. Veel wandelplezier!

wethouder Bart Bruggeman